Personuppgifter

Policy om behandling av personuppgifter
Föreningen behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, förkortat GDPR). De personuppgifter föreningen hanterar har uppgivits av medlemmen själv i samband med inträdet i föreningen. De uppgifter som finns omfattar namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Inga personnummer förekommer.Alla uppgifter raderas då medlemskapet avslutas. Medlem kan kontrollera sina personuppgifter i medlemsregistret och har rätt att få information om personuppgiftsbehandlingen. Begäran om kontroll, rättning eller radering kan göras till info@stigbergetsborgarrum.se. Föreningen lämnar inte ut personuppgifter till någon annan part, utan de används enbart för kommunikation med medlem.

Helena Willes, ordförande