Kulturaftnar

Fjallgatan_10_TN1024

Borgarrummens kulturaftnar

En tradition från Anna Lindhagens tid är Borgarrummens aftnar som hålls tre gånger under vår och höst, då en inbjuden person föreläser. Efteråt dricker man te vid de vackert uppdukade borden. Man har bevarat seden från krigsåren att alla tar med sig lite te, socker samt kaffebröd som dukas upp av husmor efter föredraget.

Under åren har många kända namn ur artist- och författarvärlden samlats på Fjällgatan 34 t ex Hjalmar Gullberg, Vilhelm Moberg, Olof Lagercrantz, Ingela Lind, Tom Alandh och Ulrika Knutson.

Avgiften för kulturaftnarna är för medlemmar 100 kr och för icke medlemmar 120 kr.
Ta gärna med kaffebröd/kakor till den gemensamma te-stunden efter föredraget.

Förhandsanmälan, som är bindande, gäller företrädesvis för medlemmar och görs i första hand på mail till ebk.jansson@gmail.com eller på tel 070-354 48 19 (telefonsvarare finns).

Vårens planerade aftnar i mars och april kunde tyvärr ej genomföras, men kommer förhoppningsvis att bli av under 2021.

Kulturaftnar 2020

Torsdag den 13 februari kl 19.00

Wilhelmina, Johanna och Ebba – tre generationer kvinnor i en brytningstid
Annika Williams och Sofia Nestor, intendenter vid Hallwylska museet, berättar om Wilhelmina von Hallwyl, Johanna Kempe och Ebba von Eckerman – tre starka kvinnor som förhöll sig till den framväxande kvinnorörelsen på olika sätt. Bildvisning.

Onsdag den 18 mars kl 19.00

På tolfternas samkväm med Anna Lindhagen och Ellen Key
Lisbeth Håkansson Petré berättar utifrån sin nyutkomna bok Tisdagar med Tolfterna om nätverkande kvinnor i förra sekelskiftets Stockholm. Bildvisning.

Tisdag den 21 april kl 19.00

Anna Lindhagen, freden och barnens rättigheter
Lars H Gustafsson, barnläkare och författare, samtalar med Erik Titusson utifrån sin bok Glöd och visdom, mina vägvisare för barnets rättigheter om Anna Lindhagen och flera andra kvinnors stora betydelse i arbetet för barnen, freden och miljön.

.