Festvåningen

dukatbordm800

Foto: Göran Fredriksson – Stockholms stadsmuseum

Dukat för fest i Stora Salen

Stigbergets Borgarrum hyrs ut som festvåning. Våningen rymmer max 30 personer till
fest med sittande bord men passar också utmärkt för mindre fester, dop, bröllop och mottagningar för större eller mindre sällskap. Tillställningar avslutas senast kl 23.00. Hyran omfattar; lokalhyra för överenskommen tid, pappersdukar och servetter. Önskas linnedukar istället för pappersdukar tillkommer en mindre kostnad.

Uthyrning och förfrågningarper telefon 08-640 68 35. Hyran betalas till Föreningen Stigbergets plusgirokonto 570 49-9 i direkt anslutning till hyrestillfället. Faktura kan sändas på begäran. Föreningens husmor öppnar och stänger, hjälper till med kaffe- och tekokning, dukning, diskning och städning.

Lokalen uthyrs ej utan husmors närvaro. Hyresgästen avtalar själv med husmor beträffande arrangemang och betalning. Mat kan inte tillagas i lokalerna. Den som hyr anskaffar själv efter samråd med husmor, det man önskar servera. Husmor hjälper gärna till med att rekommendera cateringfirmor.

Fjallgatan_02_TN1024