Kulturaftnar

Fjallgatan_10_TN1024

Borgarrummens kulturaftnar

En tradition från Anna Lindhagens tid är Borgarrummens aftnar som hålls tre gånger under vår och höst, då en inbjuden person föreläser. Efteråt dricker man te vid de vackert uppdukade borden. Man har bevarat seden från krigsåren att alla tar med sig lite te, socker samt kaffebröd som dukas upp av husmor efter föredraget.

Under åren har många kända namn ur artist- och författarvärlden samlats på Fjällgatan 34 t ex Hjalmar Gullberg, Vilhelm Moberg, Olof Lagercrantz, Ingela Lind, Tom Alandh och Ulrika Knutson.

Avgiften för samkvämen är för medlemmar 80 kr och för icke medlemmar 100 kr.
Ta gärna med kaffebröd/kakor till den gemensamma testunden efter föredraget.

Förhandsanmälan gäller företrädesvis för medlemmar och görs i första hand på mail till Jeanette@limangen.se eller på tel 073-640 22 95 (telefonsvarare finns).

Anmälan mottages tidigast den 26 januari.

Välkomna!

 

Kulturaftnar med föreläsare våren 2017

                                                    Onsdagen den 15 februari, kl 19.00

Mina år som präst, kyrkoherde och prost på Södermalm
Hans Ulfvebrand, domprost i Storkyrkoförsamlingen, berättar
om sina 27 år på Söder i kyrkans tjänst.

                                                   Onsdagen den 8 mars, kl 19.00

Uppdrag:   Kungligt kulturarv
Agneta Lundström berättar om sitt arbete som ansvarig för Husgerådskammaren på slottet. Hon har tidigare varit verksam som chef för flera av Stockholms museer; som Livrustkammaren, Hallwylska palatset och Statens Sjöhistoriska museum. Bildvisning.

                                                  Onsdagen den 5 april, kl 19.00

Mina Stockholmspärlor – gammalt, nytt och en del däremellan
Martin Rörby är arkitekturhistoriker och tidigare sekreterare i Skönhetsrådet.